• Մեր գյուղը

    26.05.2020 от

    Ես Համիկ Թադևոսյանն եմ, ծնվել և մինչև 15 տարեկանը  ապրել  եմ իմ հայրենի գյուղում`Վայոց ձորի մարզի Չիվայում։ Կուզեմ մի փոքր պատմել Չիվայի մասին ։Չիվան  գտնվում է Վայոց ձորի մարզի հարավ-արևմտյան մասում , Եղեգնաձոր-Երևան մայրուղու վրա, ծովի մակերևույթից բարձր է 1116 մ։Գյուղը մարզկենտրոնից ունի 23 կմ  հեռավորություն, իսկ մայրաքաղաքից 102 կմ։ Գտնվում է Վեդի—Ներքին Արփա նախալեռնային… Читать далее

  • Մարտ-Մայիս ամիսների հեռավար առցանց ուսուցման ամփոփում հայոց լեզու և գրականություն առարկաներից

    19.05.2020 от

    Հայոց լեզվից կատարած առաջադրանքներ ՝ Կարդա հետևյալ հետաքրքիր փաստերը լեզվի մասին և փորձիր լրացնել շարքը մեր լեզվի մասին փաստերով և ասույթներով: Առաջադրանք հայոց լեզվից, մակբայ, 10-րդ դասարան Գործնական աշխատանք Առաջադրանք հայոց լեզվից Գործնական աշխատանք կապ Գործնական աշխատանք Ֆլեշմոբ մայրենիից հայոց լեզու, 10-րդ դասարան հայոց լեզու 10-րդ դասարան Հայոց լեզու Գործնական աշխատանք հայոց լեզու Առաջադրանք հայոց… Читать далее

Просмотреть все записи

Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.

Свежие записи

Մեր գյուղը

Ես Համիկ Թադևոսյանն եմ, ծնվել և մինչև 15 տարեկանը  ապրել  եմ իմ հայրենի գյուղում`Վայոց ձորի մարզի Չիվայում։ Կուզեմ մի փոքր պատմել Չիվայի մասին ։Չիվան  գտնվում է Վայոց ձորի մարզի հարավ-արևմտյան մասում , Եղեգնաձոր-Երևան մայրուղու վրա, ծովի մակերևույթից բարձր է 1116 մ։Գյուղը մարզկենտրոնից ունի 23 կմ  հեռավորություն, իսկ մայրաքաղաքից 102 կմ։ Գտնվում է Վեդի—Ներքին Արփա նախալեռնային … Читать далее Մեր գյուղը

Մարտ-Մայիս ամիսների հեռավար առցանց ուսուցման ամփոփում հայոց լեզու և գրականություն առարկաներից

Հայոց լեզվից կատարած առաջադրանքներ ՝ Կարդա հետևյալ հետաքրքիր փաստերը լեզվի մասին և փորձիր լրացնել շարքը մեր լեզվի մասին փաստերով և ասույթներով: Առաջադրանք հայոց լեզվից, մակբայ, 10-րդ դասարան Գործնական աշխատանք Առաջադրանք հայոց լեզվից Գործնական աշխատանք կապ Գործնական աշխատանք Ֆլեշմոբ մայրենիից հայոց լեզու, 10-րդ դասարան հայոց լեզու 10-րդ դասարան Հայոց լեզու Գործնական աշխատանք հայոց լեզու Առաջադրանք հայոց … Читать далее Մարտ-Մայիս ամիսների հեռավար առցանց ուսուցման ամփոփում հայոց լեզու և գրականություն առարկաներից

Ածանցավոր բայեր, գործնական աշխատանք

Հետևյալ բառերից սոսկական` ան, են, ն, չ ածանցների օգնությամբ կազմիր ածանցավոր բայեր:Ծերհարցկիպմահգեղեցիկվախմոտբազումկանգկույրոչինչուրախառաջ Տրված բայերը ածանցման միջոցով դարձնել բազմապատկական:Մրելպատռելցատկելկտրելնստելպոկելկոտրելթռչելխոցելմորթելգրել Տրված բայերը ածանցման միջոցով դարձնել պատճառական:Պայթելնստելխմելխոսելհիշելհագնելիջնելքնելմեծանալփախչելդողալխաղալվախենալթռչելծիծաղելփայլելառաջանալկարմրելկատաղել Հետևյալ բայերի հետ  համապատասխան հոլովներով գոյականներ գործածեցեք:Ընդառաջելհանդիպելզգուշանալկարոտելզրկվելուշանալդիմելխուսափել

Շաղկապ

Լեզվում կան բառեր, որոնք իրար են շաղկապում բառեր կամ ամբողջնախադասություններ։ Այդ բառերը կոչվում են շաղկապներ։ Հա-մեմատենք հետևյալ նախադասությունները. Գիրքը և տետրը դրված են սեղանին։Աշակերտը մտավ դասարան և վերցրեց գիրքը։ Նախադասություններիցառաջինում և-ը իրար է շաղկապել նախադասության անդամներ, իսկ երկրորդում՝նախադասություններ։ Ըստ իրենց շարահյուսական դերի՝ շաղկապները բաժանվում են երկու խմբի՝համադասական և ստորադասական։ Համադասական շաղկապներն իրար ենշաղկապում բառեր կամ համադաս, … Читать далее Շաղկապ

Больше записей